Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση

Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης «Απόκτηση δεξιοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας» αποτελεί μια σειρά γραπτών «μαθημάτων»/ανοιχτών επιστολών των SAW προς την κα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας, σε ένα ύφος προσφιλές σε νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που αντιλαμβάνονται την παιδεία και τις τέχνες ως μια απλή εμπορική ανταλλαγή δεξιοτήτων, στερημένη από κάθε μορφή κοινοτικής καλλιέργειας της σκέψης και της έκφρασης. Στόχος των «μαθημάτων» είναι η διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού τόσο σχετικά με την πανδημία όσο και γενικότερα με το σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας.