ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Καλησπέρα σε ολ@,
Επειδή βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια δύσκολη εργασιακή συνθήκη και οι προβληματισμοί, τα ερωτήματα, και οι ανάγκες διευκρινίσεων είναι πολλές, η ομάδα Αλληλεγγύης των Support Art Workers βρίσκεται σε επαφή με δικηγόρους καθώς και λογιστές που θα μπορούσαν να κατατοπίσουν τον εκάστοτε καλλιτέχνη πάνω σε επιμέρους ζητούμενα που μπορεί να σχετίζονται με το νομικό ή λογιστικό πλαίσιο.
Οι συνεργαζομενοι επαγγελματίες της ομάδας Αλληλεγγύης θα προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτική που θα αφορά: ανάλυση του θέματος, ενημέρωση σε σχέση με την ύπαρξη ή μη ανάγκης νομικής ή λογιστικής δράσης, παραπομπή σε αρμόδιο φορέα κλπ.
Διευκρίνιζεται ότι, όπου η επιμέρους και άμεση δωρεάν συμβουλευτική οδηγήσει σε αναγκαιότητα δίκης, δικογραφίας, παρουσίας, υπογραφών, καταθέσεων σε επιμελητήρια κλπ, δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα παροχής δωρεάν υπηρεσιών από τους αντίστοιχους συνεργάτες.
Πιστεύουμε ωστόσο ότι μια ενημέρωση και στην συνέχεια μία κατατοπιστική και συμβουλευτική λειτουργία, να μπορέσει να βοηθήσει ικανοποιητικά στο αρχικό στάδιο.
Στείλτε λοιπόν το ζήτημα σας στο μέηλ μας: solidarity.sawgreece@gmail.com με την ένδειξη Νομικό Ζήτημα (αν αφορά ζήτημα νομικού πλαισίου) ή Λογιστικό Ζήτημα (αν αφορά ζήτημα λογιστικού – φοροτεχνικού πλαισίου).