ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΚΑΙ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Συμπληρώνοντας έναν χρόνο πανδημίας, συμπληρώνεται και ένας χρόνος που σύσσωμος ο κλάδος του πολιτισμού βρίσκεται σε αναγκαστική παύση. Αντιμέτωποι με την αδιαφορία, την άγνοια, την αλαζονεία, τη στοχοποίηση και την απαξίωση, συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε τον πολιτισμό που θέλουμε και να απαιτούμε από την κυβέρνηση την άμεση δημιουργία των όρων και προϋποθέσεων που θα στηρίξουν σταθερά τους εργαζόμενους των τεχνών αλλά και την ίδια την τέχνη, όπως οφείλει.

Η ομάδα οργάνωσης και συντονισμού των Support Art Workers απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στα χιλιάδες μέλη της πρωτοβουλίας, αλλά και σε μέλη των καλλιτεχνικών σωματείων, να καταθέσουν αιτήματα και προτάσεις προς το ΥΠΠΟΑ. Στη συνέχεια τα συγκέντρωσε, τα επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε το παρακάτω κείμενο.

Επιδιώκοντας να οραματιστούμε μια πολιτιστική πολιτική πέραν της πανδημίας, επιλέξαμε να αρθρώσουμε αιτήματα που αφορούν σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ως ενέργεια συμπληρωματική της δράσης των σωματείων μας, που κρατούν τα βραχυπρόθεσμα αιτήματα σταθερά στο προσκήνιο των διεκδικήσεων.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, διαμορφώσαμε ένα πλήρες κείμενο αιτημάτων για όλους τους κλάδους εργασίας στις τέχνες που αφορούσαν στις απολύτως επικαιρικές άμεσες ανάγκες, καθώς το 90% των εργαζομένων του πολιτισμού βρισκόταν εκτός χάρτη στήριξης, λόγω πανδημίας. Με συλλογικό αγώνα, από κοινού με τα σωματεία μας, καταφέραμε να αντιστρέψουμε αυτήν την πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνεχίζουν, δυστυχώς, να βρίσκονται εκτός των ελάχιστων μέτρων στήριξης.

Με επίγνωση, όμως, πως ένα επίδομα δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά ούτε αποτελεί πολιτιστική πολιτική, με το παρακάτω κείμενο αιτημάτων και προτάσεων διεκδικούμε δομικές αλλαγές στον πολιτισμό, που θα κάνουν την αρχή για την εξάλειψη χρόνιων παθογενειών. Το κείμενό μας περιλαμβάνει, στο πρώτο μέρος, τα συλλογικά/κοινά αιτήματα που αφορούν σε όλους τους κλάδους και στη συνέχεια τα ειδικότερα αιτήματα κάθε κλάδου, για ό,τι δεν καλύπτεται από τα συλλογικά.

Το παρόν κείμενο θα σταλεί προς πρωτοκόλληση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Παιδείας, στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Συμπληρώνοντας
έναν χρόνο πανδημίας,
συμπληρώνεται
και ένας χρόνος που
σύσσωμος
ο κλάδος του πολιτισμού
βρίσκεται
σε αναγκαστική παύση

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 1. Αύξηση προϋπολογισμού ΥΠΠΟΑ για τη στήριξη του σύγχρονου πολιτισμού στο επίπεδο του μέσου όρου της αντίστοιχης χρηματοδότησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρόταγμα την πάγια θέση ότι ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό, απαιτούμε καθε πεδίο τέχνης να λαμβάνει στήριξη σε όλα τα επίπεδα από το κράτος (υποδομές, πρόσβαση σε δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, φορολογικό πλαίσιο, ευεργετικές διατάξεις κλπ) ώστε να μην εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εμπορική του δραστηριότητα και τις πρακτικές της «ελεύθερης αγοράς». Από εκεί και πέρα, να υπάρχει διανομή των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα στις διάφορες μορφές τέχνης, με αναλογικά κριτήρια π.χ. σύμφωνα με το αριθμό εργαζομένων σε αυτές, και σε αντιστοιχία των διαφορετικών σταδίων δημιουργίας του καλλιτεχνικού έργου, δηλαδή έρευνα, παραγωγή, διάχυση σε επαρχία και εξωτερικό. 
 2.   Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ίσες ευκαιρίες, Λήψη Αποφάσεων
 • Δημιουργία ανεξάρτητου, πολυφωνικού, συμπεριληπτικού Συμβουλίου Τεχνών, με τετραετή θητεία, για το σχεδιασμό μακροχρόνιας πολιτιστικής πολιτικής, παρόμοια με το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης, στη βάση και της παλαιότερης εμπειρίας του ΕΚΕΘΕΧ. Η εργασία του θα περιλαμβάνει σαφείς στρατηγικούς στόχους, με συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και εργασίας σε στενή επικοινωνία με το πεδίο του πολιτισμού. Το Συμβούλιο αυτό θα απαρτίζεται από μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιλεγμένα αξιοκρατικά, βάσει ικανοτήτων, εμπειρίας, συνάφειας, αντιπροσώπευσης της πολυφωνίας του πολιτισμικού τοπίου, ανανέωσης των προσώπων, καθώς και βάσει των γνώσεών τους για το πολιτιστικό τοπίο της χώρας
 • Σύσταση ad hoc ανεξάρτητων καλλιτεχνικών συμβουλίων για κάθε τέχνη, που θα λειτουργούν συμβουλευτικά προς τον παραπάνω κεντρικό οργανισμό, με συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως αντιπροσώπων των καλλιτεχνών και άλλων εργαζομένων στον πολιτισμό (η επιλογή μπορεί να γίνεται από αντίστοιχο μητρώο που μπορεί να δημιουργηθεί, στο οποίο να μπορούν να μετέχουν όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται και να επιλέγονται στη βάση της αντίστοιχης εμπειρίας τους). Τα συμβούλια αυτά θα λειτουργούν γνωμοδοτικά, με προτάσεις και παρεμβάσεις για τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής του Υπουργείου. Έτσι θα προάγουν τη δημοκρατική διαβούλευση και θα συνδέουν θεσμικά την καλλιτεχνική κοινότητα με τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό του πολιτισμού και των τεχνών.
 • Για κάθε καλλιτεχνικό θεσμό που προϋπάρχει ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον να γίνονται ανοιχτές και έγκαιρες προσκλήσεις με διαφανείς διαδικασίες, ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των πόρων, χωρίς απευθείας αναθέσεις και αποκλεισμούς. Οι προσκλήσεις αυτές να πραγματοποιούνται μέσω του παραπάνω Συμβουλίου Τεχνών, κατόπιν σύστασης σχετικών κριτικών επιτροπών, και στη βάση σύνταξης ολοκληρωμένων σχεδίων πολιτιστικής πολιτικής για τον εκάστοτε φορέα και την εκάστοτε θέση, βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι.
 • Θέσπιση διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας για την ευρύτερη, ομαλή συνέχεια και συνέπεια όλων των εποπτευόμενων πολιτιστικών θεσμών και του καλλιτεχνικού τους έργου, επενδύοντας στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό τους – το οποίο οφείλει να επιλέγεται με παρόμοια αξιοκρατικές διαδικασίες και με μοναδικό άξονα τα καλλιτεχνικά/επιστημονικά/διοικητικά προσόντα των υποψηφίων – με σεβασμό σε μια συμπεριληπτική πολιτιστική πολιτική μακροπρόθεσμων στόχων.
 • Ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών σωματείων, ανεξάρτητων καλλιτεχνών, λοιπών εργαζομένων στον πολιτισμό και κοινού για τη συνδιαμόρφωση ενός συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας για τον σύγχρονο πολιτισμό και την καλλιτεχνική εκπαίδευση της χώρας, που θα εξασφαλίζει μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική παραγωγή και την κοινωνία.

Τέτοιες διαδικασίες θα καταστήσουν το ΥΠΠΟΑ θεσμικό ρυθμιστή ενός πολιτιστικού πεδίου που εγγυάται την αυτονομία του χώρου και δεν επιδίδεται σε πρόσκαιρες μικροπολιτικές αλληλοεξυπηρετήσεων.

Η αρχή πρέπει να γίνει τώρα με την επερχόμενη διαδικασία ανάδειξης του/της νέου/ας Καλλιτεχνικού/ης Διευθυντή/ντριας του Εθνικού Θεάτρου, που έχει ήδη ανακοινωθεί με τη μορφή ανοιχτού διαγωνισμού. Στη θέση της παραπάνω πάγιας τακτικής σάς αντιπροτείνουμε τα παρακάτω για την εκλογή της επόμενης διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου, με την απαίτηση να γίνει αυτή η αρχή της υγιούς λειτουργίας όλων των δημόσιων φορέων πολιτισμού

Συγκεκριμένα:

 • Άμεση συγκρότηση πολυμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, με ευρεία εκπροσώπηση από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, για τον σχεδιασμό της διαδικασίας, που θα περιλαμβάνει μέλη με πολυετή πείρα στον σχεδιασμό παρόμοιων διαδικασιών κυρίως από το εξωτερικό, μιας και η χώρα μας, δυστυχώς, δεν έχει μέχρι τώρα παρόμοια εμπειρία, αλλά και εργαζομένους του πολιτισμού της χώρας. Η επιτροπή αυτή να απαρτίζεται από μέλη διοικητικών συμβουλίων φορέων πολιτισμού, που ακολουθούν παρόμοιες διαδικασίες, από καλλιτεχνικούς διευθυντές και διευθύντριες που πέρασαν οι ίδιοι/ες από παρόμοιες διαδικασίες, αλλά και από ανεξάρτητους καλλιτέχνες της Ελλάδας με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σχετιζόμενη και με παρόμοιες διαδικασίες). Τα μέλη αυτά να γνωμοδοτήσουν για το σύνολο της διαδικασίας επιλογής της νέας διεύθυνσης· από τη μορφή της αίτησης, τη συνολική διαδικασία των συνεντεύξεων (που οφείλει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ή τρεις κύκλους,  όπως είθισται στις περισσότερες περιπτώσεις, προκειμένου να συζητηθεί σε βάθος το όραμα των εκάστοτε υποψηφίων), την τελική επιλογή, μέχρι και τη μετέπειτα παρακολούθηση, ανατροφοδότηση σχετικά με το παραγόμενο έργο και την αξιολόγηση του/της επιλεγμένου/ης  διευθυντή/ντριας.
 • Άμεση συγκρότηση ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας για το Εθνικό Θέατρο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς, που θα εξασφαλίζει την ανάληψη ευθύνης για τη σωματική και ψυχική υγεία και ευημερία όλων των εργαζομένων με αρχές την ισότητα και την πολυμορφία, στον οποίο να δεσμευτεί ο επόμενος διευθυντής/ντρια και για τον οποίο θα καταθέσει ειδικό σχέδιο εργασίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 • Ενθάρρυνση για κατάθεση αίτησης από ανθρώπους ή και ομάδες ανθρώπων -τα συνεργατικά μοντέλα καλλιτεχνικής διεύθυνσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως και αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσματικά από πολλές πλευρές που υποεκπροσωπούνται στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που μπορεί να φέρει η πολυμορφία στον πολιτισμό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγή καταστατικού, να γίνει η αλλαγή αυτή.
 • Συγκρότηση πολυμελούς (9-11 μέλη) και – κυρίως – πολύμορφης επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων που, λόγω των χαρακτηριστικών της (πολλά μέλη προερχόμενα από διαφορετικές μεριές), θα εξασφαλίσει μια όσο το δυνατόν περισσότερο αδιάβλητη διαδικασία. Η επιτροπή να απαρτίζεται και από ένα μέλος του ΣΕΗ, τουλάχιστον δύο εργαζόμενους του δυναμικού του Εθνικού (ηθοποιούς, τεχνικούς ή διοικητικούς) και τουλάχιστον 2-3 μέλη της παραπάνω γνωμοδοτικής επιτροπής. Παρόμοια επιτροπή και διαδικασία προτείνουμε και για την εκλογή της διεύθυνσης της Σχολής του Εθνικού, με τη συμμετοχή σε αυτή τουλάχιστον ενός εκπροσώπου του συλλόγου σπουδαστών της σχολής. 
 • Εξασφάλιση μιας απαραίτητης περιόδου συμβίωσης, τουλάχιστον ενός εξαμήνου, των απελθόντων και των νεο-επιλεχθέντων διορισμένων, για τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης ενημέρωσης, της ομαλής μετάβασης και της καλύτερης λειτουργίας του οργανισμού.
 1.   Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
 • Δημιουργία δημόσιας και δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης Παραστατικών Τεχνών (Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών) στα πρότυπα της Σχολής Καλών Τεχνών (εισαγωγή με καλλιτεχνικές εξετάσεις κι όχι με πανελλήνιες) με τμήματα Χορού, Θεάτρου, Σπουδών Επιτέλεσης και τουλάχιστον 4ετή φοίτηση
 • Μεταφορά της επαγγελματικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας.
 • Μέχρι την ίδρυση της παραπάνω Σχολής Παραστατικών Τεχνών, άμεση και οριστική επίλυση της ισοτιμίας διπλωμάτων τριετών καλλιτεχνικών σχολών με τα ΤΕΙ έως το 2003, και λύση για τα αδιαβάθμητα διπλώματα από το 2003 και μετά. Μέχρι τη δημιουργία ανώτατης βαθμίδας σπουδών, θα μπορούσε αυτό να συμβεί, για παράδειγμα, μέσω της αναγνώρισης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο -στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών- ή μέσω εξομοίωσης με τη δυνατότητα συμπλήρωσης εκπαιδευτικών μονάδων από συναφές πανεπιστημιακό τμήμα. Μετά τη δημιουργία της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, να δοθεί η δυνατότητα στους πτυχιούχους καλλιτεχνικών σπουδών αναβάθμισης των πτυχίων τους μέσα από πλάνο φοίτησης σε αυτή (πχ επιπλέον μονοετές πρόγραμμα σπουδών).
 1.   Ενίσχυση της έρευνας: Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής στήριξης για όλους τους κλάδους με σκοπό την ανάπτυξη και έρευνα καλλιτεχνικού έργου, την επιμόρφωση και διεθνή δικτύωση και ανταλλαγή.
 2.   Ολοκληρωμένος σχεδιασμός Μητρώου Καλλιτεχνών με διαφάνεια στον έλεγχο και στα κριτήρια εγγραφής σε αυτό. Δημιουργία μεικτής ομάδας επεξεργασίας του μητρώου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Καλλιτεχνικών Σωματείων.
 3.   Ενίσχυση ή δημιουργία νέων πλαισίων στήριξης και χρηματοδότησης του πολιτισμού σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφερειών.
 4.   Καταγραφή χώρων σε όλη την επικράτεια που δεν χρησιμοποιούνται και αξιοποίησή/παραχώρησή τους για έρευνα, πρόβες, εργαστήρια, καλλιτεχνική στέγη.
 5.   Διαμόρφωση και θέσπιση ενός κατάλληλου φορολογικού πλαισίου για τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που να είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες του κλάδου και να διευκολύνει τη νομιμοποίηση της ελεύθερης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:
 • Μείωση ΦΠΑ
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
 • Προστασία και διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα με τη δημιουργία συλλογικών συμβάσεων εργασίας που να διασφαλίζουν το πλαίσιο της σχέσης εργασίας σε κάθε περίπτωση.
 • για τους εικαστικούς και τους επιμελητές εικαστικών, δημιουργία ενός πλαισίου κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από επαγγελματίες του κλάδου σε εθνικό επίπεδο και θέσπιση των καλλιτεχνικών κι επιμελητικών αμοιβών
 • για τους εργαζόμενους στο θέατρο, τη μουσική και το χορό σε κάθε πλαίσιο συνεργασίας με ΔΗΠΕΘΕ και Κρατικά Θέατρα, ιδιώτες θεατρικούς παραγωγούς, εταιρείες παραγωγής, με την ΕΡΤ, τα ιδιωτικά κανάλια και κάθε στούντιο παραγωγής ακουστικού υλικού για ραδιόφωνο, σπικαζ, ντουμπλαζ κτλ 
 1.   Δημιουργία πλαισίου ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους εργαζομένους του πολιτισμού που να περιλαμβάνει 
 • Συνταξιοδοτικό πλάνο
 • Χαμηλές εισφορές
 1.   Ένταξη ΑΜΚΕ πολιτισμού -σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα- στα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για μικρές επιχειρήσεις με διευρυμένες χρονικές προϋποθέσεις 
 2.   Συλλογικές συμβάσεις(με ενεργοποίηση της επεκτασιμότητας) και κώδικας δεοντολογίας παντού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να δημιουργηθεί με συλλογικές διαδικασίες και από την βάση, από τους ίδιους τους εργαζόμενους στις τέχνες, και θα περιλαμβάνει και τους σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών.
 3. Διαβούλευση, έρευνα και πιθανός σχεδιασμός για τη δημιουργία τακτικού «καλλιτεχνικού επιδόματος» που να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος των εργαζομένων στον πολιτισμό και να συμβάλει στην ουσιαστική και μακροχρόνια στήριξή τους, στο πρότυπο αντίστοιχων επιδομάτων που υπάρχουν στη Γαλλία, το Βέλγιο κ.α.  

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΘΕΑΤΡΟ

 – Επιχορηγήσεις

 1.   Ελάχιστη βάση τα 2 εκατομμύρια ευρώ 
 2.   Νέο μοντέλο επιχορηγήσεων για ανεξάρτητους καλλιτέχνες (χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης ΑΜΚΕ και στο επίπεδο ενός πρότζεκτ) και για εταιρείες πολιτισμού είτε στο επίπεδο ενός πρότζεκτ ή στο επίπεδο πολυετούς προγραμματισμού όπως συνέβαινε παλιότερα.
 3.   Νέο μοντέλο επιχορηγήσεων στη βάση στήριξης τριών διαφορετικών σταδίων της καλλιτεχνικής δημιουργίας: 

α. χρηματοδότηση για έρευνα (χωρίς υποχρέωση για παραστασιακό αποτέλεσμα)

β. Παραγωγή

γ. περιοδεία και διάχυση σε επαρχία και εξωτερικό και μοριοδότηση βάσει αυτής

 1.     Ειδική κατηγορία επιχορήγησης για το παιδικό/νεανικό θέατρο και κουκλοθέατρο
 2.     Ειδική κατηγορία για εκπαιδευτικές καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
 1.     Ειδική κατηγορία στήριξης με διαφορετικά, πιο ευέλικτα κριτήρια για νέους καλλιτέχνες   (απόφοιτους των 4-5 τελευταίων χρόνων) με μικρή ή καμία προηγούμενη δραστηριότητα.
 2.   Ενίσχυση συμπράξεων ΑΜΚΕ και θεατρικών ομάδων (κοινός προγραμματισμός μέσω   αξιοποίησης του σχήματος «πρόβα – παράσταση» όπως ισχύει γενικότερα στο θέατρο) 
 3.   Κάθε χρηματοδότηση / κρατική ενίσχυση να εξασφαλίζει τουλάχιστον 50 ένσημα και αμοιβή  για πρόβες 
 4.   Παραχώρηση χώρων προβών (ΜΜΑ, συνεργασία με δήμους, παραχώρηση κρατικών χώρων, πρώτο σχέδιο Ακροπόλ κλπ.)
 5.   Πλαίσιο επαναλειτουργίας για το θέατρο στο Ραδιόφωνο / θέατρο της Δευτέρας
 6.   Αποσύνδεση καλλιτεχνικής διεύθυνσης των ΔΗΠΕΘΕ από́ την τοπική́ αυτοδιοίκηση στη βάση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την επιλογή των εκάστοτε διευθυντών με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες (ανοιχτό κάλεσμα, συνολική πρόταση από τους αιτούντες, πολυφωνικές επιτροπές για την επιλογή τους κτλ.).
 7. Εμπροσθοβαρής σχεδιασμός πληρωμής από τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά στούντιο και όχι μεταγενέστερες εξοφλήσεις όπως ισχύει τώρα.
 8. Δημιουργία εγγυοδοτικού ταμείου για προστασία των εργαζομένων από εταιρείες παραγωγής που πτωχεύουν.

  – Ειδικότερα θέματα:

 • Βοηθητικοί ηθοποιοί: Αυτοματοποίηση μετατροπής εργόσημου σε ένσημο. Μετά το 8ωρο να πληρώνονται υπερωρίες.
 • Ανάθεση εκμετάλλευσης συγγενικών δικαιωμάτων μόνο από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ακόμα και για τα διαδικτυακά συγγενικά δικαιώματα (ΔΙΟΝΥΣΟΣ). Επίσης, να οριστεί κατ’ ελάχιστο ποσοστό συγγενικών δικαιωμάτων όλων των συντελεστών ηθοποιών κλπ. για τις παραγωγές -και ιδίως για τις επιχορηγούμενες- συμπεριλαμβανομένου του ποσού εγγραφής και του δικαιώματος για live-streaming (διαδικτυακή μετάδοση της παράστασης).
 • Επαναφορά δωρεάν εισόδου ηθοποιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 
 • Στήριξη θεατρικών εισιτηρίων μέσω ΟΑΕΔ (σε αντικατάσταση των εργατικών εισιτηρίων).
 • Ειδικότερα στο  Κουκλοθέατρο
   • ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Καινούργια προγράμματα για την επιχορήγηση νέων παραγωγών κουκλοθεάτρου που θα παρουσιαστούν την περίοδο 2021-2022.  Έμφαση στην παραγωγή παραστάσεων που θα παρουσιαστούν ζωντανά μετά το τέλος των περιορισμών, ώστε να μην εξαντληθεί η στήριξη στις ψηφιακές δράσεις. Σημαντικό είναι οι νέες αιτήσεις να αφορούν όχι μόνο ΑΜΚΕ, αλλά και Ατομικές Επιχειρήσεις και Κοιν.Σ.Επ. και να δεσμευτεί ένα ποσοστό από τα κονδύλια ειδικά για κουκλοθεατρικές παραγωγές. Εάν κρίνεται πρακτικά ευκολότερο και αμεσότερο, η UNIMA θα μπορούσε να αναλάβει σε συνεννόηση με το Υπουργείο τον διαμοιρασμό συνολικού κονδυλίου στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

   • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου του κουκλοθεάτρου, δεν υπάρχει σχολή ή σωματείο στην Ελλάδα που να πιστοποιεί την επαγγελματική ταυτότητα των καλλιτεχνών που εργάζονται στο χώρο του κουκλοθεάτρου. Το κουκλοθέατρο, όπως και το θέατρο σκιών, είναι μια παραδοσιακή τέχνη που σε μεγάλο ποσοστό μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή χωρίς πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το κράτος. Κριτήριο για την ένταξη ενός καλλιτέχνη κουκλοθεάτρου στο Μητρώο Καλλιτεχνών θα πρέπει να είναι η ίδια η επαγγελματική δραστηριότητα και το βιογραφικό του μέσα στα χρόνια. Σχετική βεβαίωση επαγγελματία κουκλοπαίκτη θα μπορούσε να αναλάβει να παραχωρεί το Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου Unima Hellas, ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που είναι πραγματικά αρμόδιος να παρέχει την πιστοποίηση που απαιτείται για την είσοδο στο μητρώο καλλιτεχνών.

   •  ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στις περιόδους που είναι ανοιχτά τα σχολεία, θα πρέπει να δοθεί σαφής οδηγία στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που μπορούν να δέχονται τους θιάσους στα σχολεία τους. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να παρακολουθούν παραστάσεις και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν τους κατάλληλους χώρους, τον τρόπο και τη διάθεση να συνεργαστούν με τους θιάσους ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης, αλλά διστάζουν καθώς δεν καλύπτονται νομικά λόγω ασάφειας των σχετικών εγκυκλίων. Σε αντιστοιχία με την επιδότηση των εισιτηρίων στα θέατρα, θα πρέπει επίσης να επιδοτηθούν και τα εισιτήρια για τις παραστάσεις στα σχολεία, ώστε να γίνει βιώσιμη η πραγματοποίηση παραστάσεων στις σχολικές αίθουσες τηρώντας τα τρέχοντα μέτρα.

   •  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην παρούσα φάση, οι περισσότεροι Δήμοι και Περιφέρειες εξαντλούν την υποστήριξη τους στον πολιτισμό στην πραγματοποίηση διαδικτυακών δράσεων και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις ζωντανά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δημοτικά θέατρα και οι δημόσιοι χώροι, ώστε να πραγματοποιηθούν ζωντανά οι εκδηλώσεις τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά την ιδιαιτερότητα της τέχνης μας που λόγω της φύσης της προσαρμόζεται με ευελιξία στις συνθήκες που επιβάλλει η περίοδος που διανύουμε. Η αγορά παραστάσεων κουκλοθεάτρου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες ώστε να προσφερθούν δωρεάν στους δημότες, με χρήση των σχετικών κονδυλίων για την στήριξη του Πολιτισμού, είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να υποστηριχθεί η τέχνη του κουκλοθεάτρου, οι επαγγελματίες κουκλοπαίκτες και η ανάγκη των παιδιών και του κόσμου να παρακολουθήσει κουκλοθέατρο ζωντανά. Επίσης, οι μικρής κλίμακας παραστάσεις μας οφείλουν να έχουν τη θέση τους και στον δρόμο, προσφέροντας χαρά και χαμόγελα, θεωρώντας δεδομένο τον σεβασμό των κουκλοπαικτών στα μέτρα προστασίας. Ζητάμε τη στήριξη των Δήμων για να διασφαλιστεί η προσφορά μικρής διάρκειας κουκλοθεατρικών δρώμενων σε εξωτερικό χώρο, όπου παρατηρούνται τα μικρότερα ποσοστά διασποράς του ιού.

   • ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Να ενταχθούν και οι εταιρείες που πραγματοποιούν τις παραστάσεις τους σε σχολεία στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων/εισιτηρίου. Για τα διαστήματα που δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις στα σχολεία, να υπάρξει ενίσχυση με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που κόπηκαν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

 1. Πρόβλεψη αμοιβής για κάθε τραγουδιστή και μουσικό που εμφανίζεται σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα αρχής γενομένης από τα δημόσια μέσα.
 2. Πληρωμή από όλους τους κρατικούς και δημοτικούς φορείς των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων προς τους αντίστοιχους ΟΣΔ.
 3. Δεσμεύση, μέσω της πολιτείας, των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών για άμεση υπογραφή των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση έργων και την καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής σε όλους τους ΟΣΔ και την ΕΥΕΔ. Ύπαρξη κυρώσεων στα ΜΜΕ που δεν πληρώνουν δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή, οι οφειλές προς τους αντίστοιχους ΟΣΔ είναι μεγάλες, ενώ τα ΜΜΕ επιδοτήθηκαν δύο φορές από την κυβέρνηση.
 4. Ενσωμάτωση της τελευταίας ευρωπαϊκής οδηγίας που εξασφαλίζει πνευματικά αλλά και συγγενικά δικαιώματα σε όλες τις ψηφιακές χρήσεις και μέτρα προστασίας εθνικού ρεπερτορίου όπως ποσοστώσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων

 

 

 

 ΧΟΡΟΣ

 1. Αύξηση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για το σύγχρονο χορό τουλάχιστον κατά 50% και ενίσχυση του διαθέσιμου συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων.
 2. Ένταξη μαθήματος σύγχρονου χορού στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα.
 3. Δημιουργία Στέγης Χορού σκηνή αποκλειστικά για το σύγχρονο χορό, που θα λειτουργεί ως χώρος για πρόβες, έρευνα και καλλιτεχνική εξέλιξη, παραστάσεις, residencies κ.α.
 4. Ίδρυση Δημόσιου Πανεπιστημίου Χορού (στο πλαίσιο του Δημόσιου Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών), καθώς ο χορός παραμένει η μόνη τέχνη για την οποία δεν έχει ιδρυθεί πανεπιστημιακό τμήμα ως ελάχιστη δυνατότητα για να σπουδάσει κανείς χορό σε επίπεδο ανώτατων σπουδών  
 5.  Ένταξη του Χορού σε ποσόστωση στον ετήσιο προγραμματισμό εποπτευόμενων φορέων όπως τα: Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε., ΔΗΠΕΘΕ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το ΥΠΠΟΑ να υποχρεώσει τους εποπτευόμενους φορείς ή τους μερικώς χρηματοδοτούμενους από το κράτος να έχουν ποσόστωση για παραγωγή παραστάσεων χορού ανά έτος.
  Πρόταση για ίδρυση Δημοτικών Περιφερειακών Χοροθεάτρων-ΔΗΠΕΧΟ στην επαρχία, κατά αντιστοιχία των ΔΗΠΕΘΕ, στη βάση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την επιλογή των εκάστοτε διευθυντών με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες (ανοιχτό κάλεσμα, συνολική πρόταση από τους αιτούντες, πολυφωνικές επιτροπές για την επιλογή τους κτλ.).
 6.  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Χορευτών με εποπτευόμενους και ανεξάρτητους φορείς.
 7.  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Καθηγητών Χορού σε κρατικές και ιδιωτικές σχολές, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές.
 8. Ρήτρα στις επιχορηγούμενες παραγωγές για ελάχιστη αμοιβή (ωρομίσθιο ή μισθός πλήρους ή μερικής απασχόλησης) των χορευτών στη βάση των αναγκών της εκάστοτε παραγωγής. 
 9. Αναθεώρηση του πλαισίου χρηματοδότησης της τέχνης του χορού. Σχεδιασμός σταθερής στήριξης μέσω ολικών χρηματοδοτήσεων -κι όχι μόνο επιχορηγήσεων-  προς φυσικά πρόσωπα και ομάδες χορού (χωρίς την απαίτηση νομικής εκπροσώπησης μέσω νομικής μορφής) στη βάση της ανοικτής ετήσιας κυλιόμενης υποβολής αιτήσεων (χωρίς προθεσμίες) για:
  • έρευνα και ανάπτυξη χορογραφικού έργου και μεθόδων (χωρίς την απαίτηση παρουσίασης τελικού έργου)
  • ανταλλαγές και καλλιτεχνικές συνέργειες με ινστιτούτα και καλλιτέχνες του εξωτερικού
  • καλλιτεχνική φιλοξενία (artistic residency)
  • περιοδεία παραγωγών σε επαρχία και εξωτερικό
  • στήριξη συνολικού χορογραφικού έργου σε μακροπρόθεσμη βάση ενός χορογράφου (όχι project-based αιτήσεις)
  • επιμόρφωση και σεμινάρια επαγγελματιών χορευτών
 1.   Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης χορευτών στα 45 έτη και μείωση του ορίου συνταξιοδότησης καθηγητών χορού στα 55 έτη.

 

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 1. Να συντονιστούν τα αρμόδια Υπουργεία με πρωτοβουλία του καθ᾽ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να επικαιροποιήσουν τον Νόμο περί Κινηματογράφου (3905/2010) και να χαράξουν μια εθνική στρατηγική για το Ελληνικό Σινεμά, που να αφορά όλα τα στάδια: ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή.
 2. Να εφαρμοστεί ο νόμος για το 1,5% και από τα ιδιωτικά κανάλια. Αν αυτά εξακολουθούν να μην τον εφαρμόζουν να ενεργοποιηθούν οι ποινές όπως αυτές προβλέπονται στον ισχύοντα Νόμο περί Κινηματογράφου (3905/2010).
 3. Προώθηση, διάδοση, προβολή και αξιοποίηση της ελληνικής ταινίας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό ως πολύτιμου πολιτισμικού αγαθού, ιστορικού τεκμηρίου και εξαγώγιμου επικοινωνιακού προϊόντος.
 4. Θέσπιση κινήτρων για την υλοποίηση μοντέλων διανομής που να εξασφαλίζουν τη διάρκεια των προβολών και την δημιουργική προώθηση των ταινιών.
 5. Δημιουργία ψηφιακού αρχείου: Πολιτική μύησης των νέων γενιών στον ελληνικό κινηματογράφο ως περιουσιακό πολιτιστικό στοιχείο. Να ψηφιοποιηθούν οι κόπιες φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου από την απαρχή του, να αρχειοθετηθούν και  διαδοθούν μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κινηματογραφικές αίθουσες, σχολεία και ομίλους.
 6. Ενίσχυση και επέκταση της κινηματογραφικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη κοινού και τη διαμόρφωση μελλοντικών θεατών.
 7. Εκσυγχρονισμός, ανανέωση των φορέων και των θεσμών που αποτελούν ενδιάμεσο βήμα για την είσοδο στην κινηματογραφική βιομηχανία (σχολών, ινστιτούτων, πανεπιστημίων, φεστιβάλ μικρού μήκους κ.α.), με στόχο μια εξωστρεφή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση. Ειδικά για τις σχολές υποκριτικής, το μάθημα του κινηματογράφου να αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία και με θεωρητική κατεύθυνση (Ιστορία Κινηματογράφου) και παράλληλα με πρακτική κατεύθυνση (Υποκριτική στην κάμερα).
 8. Υποστήριξη της διαρκούς επιμόρφωσης των ενεργών επαγγελματιών σχετικά με τις σύγχρονες επαγγελματικές πρακτικές, τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 1. Θεσμική κατοχύρωση επαγγελματικών ιδιοτήτων που δεν έχουν έως σήμερα νομική αναγνώριση (επιμελητές, πολιτιστικοί διαχειριστές) μέσα από α) την περιγραφή εργασίας και β) τη δημιουργία νέων φορολογικών κωδικών (ΚΑΔ) που να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές ιδιότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού.
 2. Εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων ΚΑΔ των εργαζομένων στις εικαστικές τέχνες.
 3. Προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στο σύστημα υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα καθώς αυτή τη στιγμή οι εικαστικοί εκδίδουν ακόμα βιβλιάριο απορίας.
 4. Μείωση των δημοτικών τελών και φόρων για εργαστήρια εικαστικών και ανεξάρτητων χώρων.